ผลบอลสด เฟาเอ็ฟเอ็ล ว็อลฟส์บวร์ค
เฟาเอ็ฟเอ็ล ว็อลฟส์บวร์ค
เฟาเอ็ฟเอ็ล ว็อลฟส์บวร์ค
2024
ขนาดทีม
32
นักเตะต่างชาติ
22
อายุเฉลี่ย
-
มูลค่าตลาดรวม
€ 245.4M
ภาพรวม
ตารางแข่ง
ทีม
สถิติ